Proiectul YES! – Young European Scribes, 2014-2016

erasmus+logo_mic

Erasmus+ este Programul Uniunii Europene pentru educație, formare profesională, tineret și sport pentru perioada 2014-2020.

Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici este Acțiunea Cheie 2 a Programului Erasmus+. Prin ea se sprijină și parteneriatele strategice transnaționale care dezvoltă inițiative ce promovează inovarea și schimbul de experiență și know-how între instituții implicate în educație.

Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu a propus spre finanțare două astfel de parteneriate strategice în aprilie 2014 și a obținut în septembrie 2014 fonduri nerambursabile pentru derularea celor două proiecte. Proiectul YES! este unul dintre ele. Se va desfășura pe o perioadă de 2 ani școlari și se adresează elevilor de gimnaziu din colegiul nostru, care vor realiza în cadrul proiectului o revistă școlară europeană în limba engleză, în 4 numere.

YES

Feather

2014-2016 YES!